Nedsatt arbetsförmåga uppsägningsskäl

By 8 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Arbetsdomstolen (AD) har funnit uppsägning p.g.a. nedsatt arbetsförmåga sakligt grundad och att uppsägningen inte har brutit mot diskrimineringslagen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply