Bilförmån

By 1 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverket har publicerat föreskrifter för värdering av bilförmån för bilar med tillverkningsår 2024. Föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2024 och tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2024.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply