Avgift vid tvist

By 1 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Riksdagen har beslutat om lagändring som ger regeringen möjlighet att införa avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2024.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply