Skattereduktion grön teknik

By 25 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande skattereduktion vid installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply