Karaktärsbyten

By 24 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverket har ett med ställningstagande beskrivit hur det ekonomiskt korrekta marknadsvärdet bör beräknas vid karaktärsbyte.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply