Vårens propositioner

By 17 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Regeringen har presenterat en förteckning över propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2024 under återstoden av riksmötet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply