Beviljade YH-utbildningar

By 11 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har beviljat över 40 000 nya utbildningsplatser på 477 utbildningar, varav 124 inom utbildningsområdet Teknik och tillverkning.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply