Beslut om tilläggsskatt

By 17 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverket uppmärksammar om att fr.o.m. 1 januari 2024 gäller en förlängd överklagandetid för beslut om rapportavgift som har samband med en fråga i ett beslut om tilläggsskatt.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply