Fler yngre revisorer

By 10 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Revisorsinspektionen rapporterar att andelen kvalificerade revisorer under 40 år ökat från 28 till 34 % sedan början av år 2019 har samtidigt har de revisorer över 60 år minskat från 19 till 17 %.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply