God man och förvaltare

By 10 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Försäkringskassan (FK) påminner ställföreträdare för en person som får ersättning från FK om att beställa underlag årsredovisningen för att redovisa till Överförmyndarnämnden.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply