Beskattning naturreservat

By 9 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverket har gjort ett ställningstagande angående beskattningstidpunkt för fastighetsägare som har fått engångsersättning för att ett naturreservat ska bildas.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply