Frysta tillgångar

By 10 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Finansinspektionen (FI) har från och med den 1 januari 2024 fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply