Svenskt ordförandeskap

By 4 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Sverige tar över som ordförande i Nordiska ministerrådet från och med den 1 januari 2024 och kommer särskilt prioritera att underlätta för företag och människor att verka över gränserna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply