Intygsgivare

By 3 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Boverket ska godkänna bostadsrättsföreningars och kooperativa hyresrättsföreningars val av intygsgivare för ekonomisk plan eller kostnadskalkyl upprättad/ intygad efter den 1 januari 2024.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply