Referensränta

By 3 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari – 30 juni 2024 till 4,00 procent.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply