Inkassoansvaret till FI

By 3 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Finansinspektionen (FI) tar från och med den 1 januari 2024 över ansvaret för tillstånd och tillsyn enligt inkassolagen, tidigare har ansvaret delats med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply