AI förordning

By 11 december, 2023RSS_SRF-konsult

Europarådet och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse angående AI Act, en förordning som harmoniserar reglerna för AI-system som planeras börja gälla 2026.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply