Förstärkt AI-förmåga i Sverige

By 8 december, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen tillsätter en AI-kommission med uppdrag att identifiera behov av och lämna förslag på åtgärder för att stärka en hållbar, säker utveckling och användning av artificiell intelligens (AI).

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply