Jämställdhet och internationalisering

By 7 december, 2023RSS_SRF-konsult

Tillväxtanalys har publicerat en kunskapsöversikt om hur företags internationalisering påverkar jämställdheten och hur lönegapet mellan män och kvinnor påverkas i företag där exporten ökar.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply