Distansutbildning ökar

By 6 december, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en markant ökning av personalutbildning på distans. Från 2016 till 2022 har andelen personalutbildning på distans ökat från 5% till 35%.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply