Budget klubbad

By 29 november, 2023RSS_SRF-konsult

Riksdagen röstade igenom budgetproposition avseende utgiftsramar och inkomstberäkning med utökat jobbskatteavdrag, förlängd expertskatt samt slopad nedsättning av AGA för 15–18-åringar.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply