Överklagan bedömning elstöd

By 29 november, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket har överklagat Skatterättsnämnds förhandsbesked om att elstöd till konsumenter för okt 2021–sep 2022 inte är att betrakta som ett näringsbidrag utan intäkt  i näringsverksamheten.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply