Kjsu blir SUS

By 23 november, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten meddelar att Ksju, sjukfrånvarostatistik, från och med januari månads inlämning (2024) ersätts av ”Sjukfrånvaro under sjuklöneperioden”, förkortat SUS.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply