Oförändrad styrränta

By 23 november, 2023RSS_SRF-konsult

Riksbanken har beslutat att styrräntan lämnas oförändrad på 4%. Bedömningen är att det finns tydliga tecken på att inflationen är på väg ner, men risker kvarstår.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply