SINK på bosatt i Portugal

By 22 november, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket har fått gehör från för sin uppfattning att personer bosatta i Portugal och som får  utbetalningar från tjänstepensioner/tjänstepensionsförsäkringar ska beskattas med SINK-skatt

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply