Arbetsmarknaden

By 17 november, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att det i oktober 2023 var 5 237 000 sysselsatta, antalet arbetade timmar var i genomsnitt 177,9 miljoner h/ vecka och arbetslösheten låg på 7,4 %.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply