Förväntad prisutveckling

By 22 november, 2023RSS_SRF-konsult

Konsumentverket bedömer att kostnaderna för matpriser för hushållen ökar 2024 pga högre tillverknings- och transportkostnader. Elpriset kan komma att sjunka.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply