Dyrare mat

By 16 november, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar 0,4 % högre konsumentprisindex för oktober jämfört med september. De genomsnittliga priserna steg framför allt på frukt och grönsaker.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply