Klämtande lågkonjunktur

By 16 november, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndighetens (SCB:s) konjunkturklocka visar att det råder lågkonjunktur och att svensk ekonomi krymper vilket märks på ökande arbetslöshet samt minskat antal arbetade timmar.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply