Produktionsvärdeindex

By 10 november, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 0,4% i september jämfört med augusti i år, minskningen är med 1,4% mot september 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply