Inkomstbasbelopp 2024

By 9 november, 2023RSS_SRF-konsult

Inkomstbasbeloppet (IBB) för år 2024 har fastställts till 76 200 kr vilket innebär att inkomsten som försäkras i det allmänna ålderspensionssystemet uppgår till 51 208 kr/månad.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply