Moms blandad verksamhet

By 8 november, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket  efter en prövning i Högsta förvaltningsdomstolen uppdaterat sin vägledning gällande uppdelning av ingående mervärdesskatt vid blandad verksamhet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply