Låg tillväxt i arbetskraft

By 8 november, 2023RSS_SRF-konsult

Enligt Riksbankens rapport väntas både arbetskraften och sysselsättningen växa långsammare på grund av demografiska förändringar de kommande åren.