Risker med digitalt arbete

By 1 november, 2023RSS_SRF-konsult

Arbetsmiljöverket har granskat 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt och funnit brister hos drygt 23% av företagen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply