Konkurrens skapar prispress

By 1 november, 2023RSS_SRF-konsult

Riksbankens företagsundersökning avseende september visar att företagen har reviderat ner sina planer på kommande prishöjningar, både den närmaste tiden och det kommande året.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply