HD om energiskatt

By 25 oktober, 2023RSS_SRF-konsult

Högsta domstolen (HD) har godkänt avdrag för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats för framställning av ej skattepliktig elektrisk kraft.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply