Laddstolpar moms

By 24 oktober, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket har i ett ställningstagande ändrat sin syn kring monterade laddstationer som har anslutits till byggnadens elsystem som nu inte anses vara fast egendom i momshänseende.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply