Arbetsmarknadsläge

By 13 oktober, 2023RSS_SRF-konsult

Arbetsförmedlingen (AF) rapporterar att arbetslösheten fortsätter att stiga samtidigt som antalet varsel ökar markant. Bedömningen är från AF att arbetsmarknaden försvagas.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply