Produktionsvärde

By 11 oktober, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ökat produktionsvärdeindex för totala näringslivet med 0,5 % i augusti 2023 jämfört med juli 202, och med 0,7 % jämfört med augusti 2022.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply