Utländsk stiftelse

By 11 oktober, 2023RSS_SRF-konsult

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat att en amerikansk trust inte motsvarar en svensk familjestiftelse och utbetalning från trusten ska inte beskattas som periodiskt understöd.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply