Styrränta

By 21 september, 2023RSS_SRF-konsult

Riksbanken har beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply