Höstbudgeten

By 20 september, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen har presenterat höstbudgeten som har inriktning inflationsbekämpning, arbetslinje, ökad trygghet, effektiviserad klimatpolitiken och tillväxt.