Fler företag vill växa

By 21 september, 2023RSS_SRF-konsult

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023 visar att ett trendbrott i andel företag som vill växa. Företag som vill växa har svårt att hitta rätt kompetens.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply