Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

By 19 september, 2023RSS_SRF-konsult

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 § ABL.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply