Arbetsmiljöverket tillsyn

By 19 september, 2023RSS_SRF-konsult

Cirka 2 000 arbetsplatsers rutiner för att förebygga risker med digitala arbetssätt kommer att granskas av Arbetsmiljöverket i en EU-gemensam insats.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply