Utgifter för att söka arbete

By 19 september, 2023RSS_SRF-konsult

Skatteverket har förtydligat vad som gäller för kostnader för mobiltelefonabonnemang samt bredbandsuppkoppling i samband med arbetssökande.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply