Klimatklivet

By 7 september, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen föreslår att Klimatklivet för år 2024 ska förstärkas liksom stödet till utbyggnaden av laddinfrastruktur. Nya satsningarna ska också gå till bland annat klimatpremier.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply