Förslag för förenkling

By 7 september, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen lanserar ett förenklingspaket i höstens budgetproposition, avser att inrätta ett nytt Förenklingsråd samt ge vissa statliga myndigheter nya uppdrag att minska företagens regelbörda.