Undanröjda förhandsbesked

By 4 september, 2023RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att två ansökningar om förhandsbesked inte borde ha prövats av Skatterättsnämnden och har därför undanröjt förhandsbeskeden.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply