Förstärkt jobbskatteavdrag

By 4 september, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen aviserar en förstärkning av det ordinarie jobbskatteavdraget i kommande budgetpropositionen för 2024. Förslaget minskar statskassans intäkter med drygt 11 mdkr.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply